ข้อกำหนด และ เงื่อนไขข้อตกลงทั่วไปของโปรโมชั่น


ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงดังต่อไปนี้ถูกควบคุมโดย AFBSPORTS88 คำขอของลูกค้าทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้


1. ลูกค้าจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไปซึ่งอาจรับผิดชอบการดำเนินงานด้วย AFBSPORTS88

AFBSPORTS88 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์


2. โบนัสทั้งหมดที่มี คือให้สำหรับลูกค้าเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ។ บัญชีที่มีการระบุหรือสงสัยว่ามีการละเมิดหรือฉ้อโกงหรือทำกำไรจากข้อเสนอนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นและโบนัสใด ๆ และการชนะด้วยโบนัส ถอนออกที่ดุล AFBSPORTS88 แต่เพียงผู้เดียว


3. ข้อเสนอโบนัส จาก AFBSPORTS88 จะถูกกำหนด, จำกัดมี ผู้ใช้ เพียงหนึ่งครั้ง ต่อท่าน / บัญชี / ครอบครัว /ชื่อจริง / ที่อยู่อีเมล / หมายเลขโทรศัพท์ / บัญชีการชำระเงิน (เช่นเดบิตหรือเครดิต Neteller) / ที่อยู่ IP / การใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน / การใช้ VPN เช่นที่โรงเรียน ห้องสมุดรัฐบาล หรือที่ทำงาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอน โปรโมชั่นใด ๆ จากสมาชิกหรือกลุ่มของสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


4. ในช่วงข้อเสนอของ โปรโมชั่นจะมีการใช้กฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้งาน ที่ไม่เหมาะสม หลายบัญชี AFBSPORTS88 ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมใด ๆ ที่ถือว่าเป็นการละเมิดบัญชี


5. เงินเดิมพัน และ โบนัสจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการถอน ถ้าไม่ได้ทำเป็นไปตามข้อกำหนดของการโรลโอเวอร์

(5.1) ถ้าลูกค้าได้ทำการขอโบนัส แต่มีการเดิมพันก่อนที่โบนัสจะเข้าบัญชี:

(5.2) ยอดเงินในบัญชีของลูกค้าถือว่าไม่เพียงพอที่จะทำตามข้อกำหนดการโรลโอเวอร์ AFBSPORTS88 ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ลูกค้าทำการฝากเงินจำนวนเพิ่มเติมใด ๆ เท่ากับจำนวนเงินฝากเริ่มต้นก่อนที่โบนัสจะได้รับเครดิต

(5.3) ถ้าหากมีคำขอถอนเงิน AFBSPORTS88 ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอถอนเงินในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อเสนอ ลูกค้าสามารถขอถอนได้อีกครั้งหากได้ทำเป็นไปตามข้อกำหนดของการโรลโอเวอร์ที่สมบูรณ์

(5.4) นอกจากนี้ เมื่อโบนัสถูกฝากไปยังบัญชีของลูกค้าแล้ว AFBSPORTS88 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยกเลิกข้อเสนอ ตราบใดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแบบโรลโอเวอร์ แม้ว่าจะมีการเดิมพันมากหรือน้อย


6. เฉพาะ การเดิมพัน ที่ชนะหรือ เสียเท่านั้น ที่จะรวมอยู่ในข้อกำหนด การเดิมพันแบบโรลโอเวอร์ ។ การเดิมพัน ที่ยกเลิกหรือโมฆะ ะหรือการเดิมพันแบบเสมอจะไม่ถูกนับรวม


7. การเดิมพันแบบเทียร์ทั้งหมด การเดิมพันที่ถูกยกเลิก การเดิมพันงสองด้านการเดิมพันที่มีราคาน้อยกว่า 1.05 (Decimal )หรือ (มาเลย์ราคาต่อรอง 0.50, ฮ่องกงราคา 0.50, ราคาต่อรองอินโด -2.00) จะไม่มีการคำนวณในข้อกำหนดโรลโอเวอร์


8. ตามข้อ 5 ข้างต้น ถ้าหากโบนัสถูกฝากไปยังบัญชีของลูกค้าแล้ว AFBSPORTS88 ขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอของสมาชิก หรือยกเลิกข้อเสนอ หรือถอนโดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เดิมพันแบบโรลโอเวอร์ การอนุมัติใด ๆ จะถูก จำกัด อย่างเคร่งครัดในการฝากหรือถอนเงินเพิ่ม หรือเงินชนะที่เกิดขึ้นก่อนที่คำขอจะถือเป็นโมฆะ


9. AFBSPORTS88 ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ลูกค้าจัดทำเอกสารที่เพียงพอ ในการระบุลูกค้าก่อนที่ จะมีการให้โบนัส


10. ข้อเสนอและโบนัสมีให้สำหรับสมาชิกที่ปฏิบัติตามนโยบายของ AFBSPORTS88 สำหรับสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงหรือการละเมิดนโยบายจะถูกยกเลิกทันที นอกจากนี้ AFBSPORTS88 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีสำหรับสมาชิกที่ พบว่ามีการละเมิดในข้อเสนอ។ ในกรณีที่มีการฉ้อโกงที่น่าสงสัยเกี่ยวกับข้อเสนอ AFBSPORTS88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับโบนัสและเงินรางวัล ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือเพื่อปิดบัญชีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดใน การหลอกลวง


11. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้เล่น ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น ทุกปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโบนัส และ / หรือดุลยพินิจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผู้จัดการของ AFBSPORTS88 การตัดสินใจ จะถือเป็นโมฆะ และ ไม่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ หรืออุทธรณ์โดยผู้เล่นหรือบุคคลที่สาม


12. โดยการเข้าร่วม ในข้อเสนอโบนัส ผู้เข้าร่วมแต่ ละคนตกลงที่จะปลดปล่อย และปกป้อง AFBSPORTS88 ตัวแทนทางกฎหมาย หน่วยงาน บริษัท ในเครือหน่วยงาน และ เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กรรมการ บริษัท พนักงานและหน่วยงาน จากความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ ความทุกข์อื่น ๆ ในการยอมรับและ / หรือการมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม


13. พนักงานและญาติของพนักงาน AFBSPORTS88 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นพันธมิตร หรือเกี่ยวข้อง AFBSPORTS88 ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในโปรโมชั่น สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ "ญาติ" หมายถึง คู่สมรส หุ้นส่วน พ่อแม่ลูก หรือพี่น้อง


14. AFBSPORTS88 ขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจของตน ซึ่งรวมถึง การยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือระงับข้อเสนอ


15. ในกรณีที่มีความแตกต่าง ระหว่างการแปลใด ๆ ของข้อกำหนดเงื่อนไข ในการให้บริการ และเวอร์ชันภาษาอังกฤษ แล้ว คือเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะเป็นต้นฉบับ


16. สมาชิกทุกคน ที่ทำการร้องขอโบนัส กีฬา & คาสิโน (ยกเว้นสล็อต) จะอนุญาตให้ทำการเดิมพันสูงถึง 50% ต่อตั๋ว ต่อคู่ ของจำนวนเงินที่ฝากเท่านั้น (ไม่รวมโบนัส)